เที่ยวหลวงพระบาง ยินดีต้อนรับคุณเสมอ
กับปุยฝ้ายทัวร์ เมนูโปรดเลือกที่นี่นะคะ....  
หน้าแรก | ห้องพัก | ห้องประชุม | สระน้ำสปา | อาหารไทย | ศูนย์สปา | ปุยฝ้ายทัวร์ | แผนที่เมือง | ติดต่อเรา  
ปุยฝ้ายทัวร์นำไปเที่ยวหลวงพระบาง

โรงแรมพรรณทวี - ปุยฝ้ายทัวร์ - หลวงพระบาง

  ปุยฝ้ายทัวร์ - หลวงพระบาง


ปุยฝ้ายทัวร์ - หลวงพระบาง

ปุยฝ้ายทัวร์

นำเที่ยวลาว ( หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน )

      สำนักงานตั้งอยู่ในโรงแรมพรรณทวี - ตรงข้ามเทศบาลเมืองหนองคาย - 1049 ถนนหายโศก อ.เมือง หนองคาย 43000 โทร. คุณกชพร 081-471 3845, แฟกซ์ 042-460850 E-mail:pantaweehotelnongkhai 'at' hotmail dot com

  หลวงพระบาง วันที่ 1.

     07.00 น. ออกเดินทางสู่สะพานมิตรภาพไทย - ลาว หลังจากนั้นออกเดินทางสู่หลวงพระบางเมืองมรดกโลก ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิถีชีวิตชาวกำแพงนครหลวงเวียงจันทน์ ตลาดสีไค - บ้านโพนโฮง ซึ่งเป็นตลาดพื้นบ้านตลาดหลัก 52 แหล่งจำหน่ายสินค้าของลาวชาวภูเขาเผ่าต่าง ๆ ชมทัศนีย์ภาพลำน้ำงึม สายน้ำประวัติศาสตร์ลึกลับดั่งมีมนต์ขลังจนมิอาจบรรยายได้

     12.00 น. ถึงเมืองวังเวียง รับประทานอาหารเที่ยงที่วังเวียงรีสอร์ท พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตชนเผ่าลาว กลางขุนเขา และสนามบินเก่าฐานทัพอเมริกัน


ปุยฝ้ายทัวร์ - หลวงพระบาง

     17.30 น. ถึงหลวงพระบางเมืองมรดกโลกเข้าพักที่โรงแรมพูสี หรือ ระดับเดียวกัน

     18.30 น. รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารแคมคาน เชิญร่วมท่องราตรีเมืองหลวงพระบาง หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

  หลวงพระบาง วันที่ 2.

     05.30 น. ร่วมทำบุญตักบาตร ตามอัธยาศัย ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศอันแสนอบอุ่นและพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชน

     07.00 น. รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พักนำท่านขึ้นนมัสการพระธาตุพูสี พร้อมชมทิวทัศน์เมืองหลวงพระบาง ชมพิพิธภัณฑ์พระราชวังเก่า สถาปัตยกรรมลาวล้านช้าง จัดแสดงวัตถุโบราณ เครื่องใช้เจ้ามหาชีวิตลาวสมัยก่อน กราบนมัสการพระบางองค์จริงซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองคำ เชื่อกันว่าเจ้าชีวิตเขมรได้มาจากศรีลังกา และมอบให้เจ้าชีวิตลาวพร้อมมรดกทางศาสนาหลายอย่าง ชมวัดแสน วัดวิชุน วัดใหม่ และวัดเชียงทองซึ่งเป็นวัดที่สวยงามมาก


ปุยฝ้ายทัวร์ - หลวงพระบาง

     12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหารปากห้วยมีชัย

     13.00 น. ออกเดินทางไปชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสิ่งทอของชาวเขาเผ่าลื้อที่บ้านผานม ถ้ำติ่ง มีพระพุทธรูปประดิษฐานมากกว่าหมื่นองค์ และรับฟังตำนานความเชื่อของลาว หลังจากนั้นล่องเรือตามแม่น้ำโขงกลับสู่เมืองหลวงพระบาง แวะชมวิธีการสาธิตการผลิตเหล้าไห พิพิธภัณฑ์ไหเหล้า และเลือกซื้อของที่ระลึก ที่บ้านสร้างไห

     16.00 น. ถึงเมืองหลวงพระบางพักผ่อนตามอัธยาศัย

     18.30 น. รับประทานอาหารเย็นที่ภัตราคาร ริมแม่น้ำคาน ร่วมท่องราตรีเมืองหลวงพระบาง หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย


ปุยฝ้ายทัวร์ - หลวงพระบาง

  หลวงพระบาง วันที่ 3.

     07.00 น. รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก เดินทางกลับสู่เมืองวังเวียง ผ่านเมืองกาสี เมืองกิ่วกะจำกำ ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวภูเขา และเคยเป็นเขตที่ตั้งของกองกำลังรัฐบาลฝ่ายขวา ปัจจุบันพัฒนาเป็นเขตเกษตรเนินสูง

     12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่วังเวียงรีสอร์ท ชมความงดงามของหินงอกหินย้อนภายในถ้ำจัง อาบน้ำแร่ธรรมชาติที่ใหล ออกจากใต้ถ้ำจัง

     17.30 น. ถึงสะพานมิตรภาพไทย - ลาว เข้า ชอปปิ้งในร้านสินค้าปลอดภาษี ที่ด่านลาวเลือกซื้อสินค้านานาชาติมียี่ห้อ (Brand Name) ราคาถูกต่างๆ มากมาย อาทิ เหล้า ไวน์ บุหรี่ และรื่องสำอางค์ เดินทางกลับเมืองไทยด้วยความประทับใจ


ปุยฝ้ายทัวร์ - หลวงพระบาง

     อัตราค่าบริการ

2 - 3     ท่าน     ค่าบริการท่านละ   16,200     บาท     
4 - 6     ท่าน     ค่าบริการท่านละ     10,000     บาท     
7 - 12     ท่าน     ค่าบริการท่านละ     9,500     บาท     
13-20     ท่าน     ค่าบริการท่านละ     7,580     บาท     
21-34     ท่าน     ค่าบริการท่านละ     6,800     บาท     
35-45     ท่าน     ค่าบริการท่านละ     5,700     บาท     
46-xx     ท่าน     ค่าบริการท่านละ     4,500     บาท     

     ราคาทัวร์ไม่รวม
      - ค่าธรรมเนียมวีซ่าลาวเครื่องดื่มเหล้า เบียร์อื่น ๆ
           ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

     เอกสารที่ต้องใช้ในการเดินทาง
      - สำเนาบัตรประชาชน
      - เด็กใช้สำเนาสูติบัตร หรือ ทะเบียนบ้าน
      - รูปถ่าย 2 ใบ ( 1-1/2 นิ้ว )
      - กรณีเร่งด่วนขอเพียงมีหมายเลขประจำตัว 13 หลัก
           ( เสียเพิ่ม 100 บาท )
      - พาสปอร์ตไทยที่ยังไม่หมดอายุสามารถเดินทางได้เลย


ปุยฝ้ายทัวร์ - หลวงพระบาง

     หมายเหตุ ; ในการจองทัวร์ กรุณาโอนเงินมัดจำ 30 % เข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารนครหลวงไทยจำกัด สาขาหนองคาย ชื่อบัญชี บริษัทโฮเต็ล สปา ทัวร์ แอนด์ทราเวลจำกัด เลขที่ 389 -2-11343 -7 สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 081-4714361, แฟกซ์ 042-460850

Go to English Version Go to German Version Go to Danish Version Go to Swedish Version 

โรงแรมพรรณทวี และ เว็ปแค่ม  

 

Home

เว็ปแค่ม สด
แผนที่เมืองNong Khai City Map as Word doc'Google Map'

ห้องพักโรงแรมพรรณทวี   

 

Paradise
Paradise
PentHouse
Penthouse
The Villa
The Villa

แบบ เอ

แบบ บี

แบบ ซี

ห้องประชุม และ สระน้ำสปา  

 


ห้องประชุม

สระน้ำสปา

อาหารไทย และ ศูนย์สุขภาพ  

 


อาหารไทย

ศูนย์สุขภาพ

ปุยฝ้ายทัวร์ - บริการนำเที่ยว  

 


ปุยฝ้ายทัวร์

เวียดนาม

เวียงจันทน์

วังเวียง

หลวงพระบาง

เขื่อนน้ำงึม

หนองคาย


โรงแรม พรรณทวี
1049 ถ.หายโศก ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทร. +66 (0) 424 115 68
แฟกซ์ +66 (0) 424 608 50

หลวงพระบาง ประเทศลาว

ไปหลวงพระบาง ประเทศลาว กับปุยฝ้ายทัวร์ หนองคาย

ติดต่อเรื่องที่พักโรงแรมหนองคาย
© 2007-2024 Pantawee, Khun Kochaporn Na Nongqai.
โทร. +66 (0) 424 115 68, แฟกซ์ +66 (0) 424 608 50
โรงแรมพรรณทวี ในจังหวัดหนองคายที่อยู่ใจกลางเมือง ที่พักสไตล์บูติคโฮเต็ล

พักผ่อนกับเราต่อที่หนองคายนานขึ้นและรับส่วนลดมากขึ้น!!!