โรงแรมพรรณทวี ยินดีต้อนรับคุณเสมอ
จังหวัดหนองคาย เมนูโปรดเลือกที่นี่นะคะ....  
หน้าแรก | ห้องพัก | ห้องประชุม | สระน้ำสปา | อาหารไทย | ศูนย์สปา | ปุยฝ้ายทัวร์ | แผนที่เมือง | ติดต่อเรา  
โรงแรมหนองคายที่พักสุดยอด

โรงแรมพรรณทวี - ปุยฝ้ายทัวร์ - เวียงจันทน์

  ปุยฝ้ายทัวร์ - เวียงจันทน์


โรงแรมพรรณทวี - ปุยฝ้ายทัวร์

ปุยฝ้ายทัวร์

นำเที่ยวลาว เวียงจันทน์ 1 วัน

      สำนักงานตั้งอยู่ในโรงแรมพรรณทวี - ตรงข้ามเทศบาลเมืองหนองคาย - 1049 ถนนหายโศก อ.เมือง หนองคาย 43000 โทร. คุณกชพร 081-471 3845, แฟกซ์ 042-460850 E-mail:pantaweehotelnongkhai 'at' hotmail dot com

  เวียงจันทน์

     08.00 น. พร้อมกันที่โรงแรมพรรณทวี ตรวจเช็คเอกสาร พร้อม ออกเดินทางด้วยรถปรับอากาศ และไกด์ ไปที่สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว และนำท่านชมทิวทัศน์สองฝั่งโขง ถึงท่านาแล้ง ด่านตรวจคนเข้าเมือง สปป.ลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นเดินทางต่อ มุ่งหน้าสู่กำแพงนครหลวงเวียงจันทน์ ระยะทางประมาณ 20 ก.ม. ใช้เวลา ประมาณ 30 นาที นำท่านนมัสการพระธาตุหลวง ซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุดในลาว ต้นแบบ ของพระธาตุพนม และ พระธาตุอิงฮัง แวะชมอนุสาวรีย์ประตูชัย (Victory Monument) สถาปัตยกรรมผสมผสานลาวล้านช้าง กับฝรั่งเศส และชั้นบนสุดท่านจะได้ชมทิวทัศน์ กำแพงนครหลวง เวียงจันทน์ ชมหอคำ (Petit Trianon) เป็นพระราชวังเก่า ทุกวันนี้ใช้เป็นทำเนียบประธานประเทศ ไปแล้ว นำท่านชมพิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว (Hor Phra Kaew Museum) ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกต (The Emerald Buddha) ก่อนที่จะถูกอัญเชิญ มาไว้ที่กรุงธน ฯ โดยเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ( ร.1 ) เมื่อปี ค.ศ. 1778 นำท่านชมวัดสีสะเกด พิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปมากกว่าหนึ่งหมื่นองค์ ชมสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของลาวล้านช้าง และ ชม หอไตร อายุ 400 ปี นำท่านนมัสการ เจ้าแม่หลักเมือง (City Pillar) ที่วัดศรีเมืองซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของทั้งสองฝั่งทั้งไทย และ ลาว พร้อมรับฟัง ประวัติสะเทือนขวัญ ความเฮี้ยนของเจ้าแม่ และสัมผัสบรรยากาศความขลังภายในพระอุโบสถ

     12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ด้วยอาหารอาหารไทยแบบบุฟเฟ่ ในโรงแรมใจกลางเมืองเวียงจันทน์ หลังรับประทานอาหารเสร็จ นำท่าน เลือกซื้อสินค้าต่างๆ ที่ตลาดเช้า (Morning Market) และเลือกซื้อสินค้าราคาถูก ทั้งจากลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และ จีน

     16.00 น. นำท่านเดินทางออกจากตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อเดินทางสู่สะพานมิตรภาพ ลาว-ไทย ถึงด่านสะพานมิตรภาพ ลาว-ไทย ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ร้านค้าปลอดภาษี เช่น เหล้า , บุหรี่ , ไวน์ , น้ำหอม แล้วก็เดินทางกลับประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ


โรงแรมพรรณทวี - ปุยฝ้ายทัวร์

     อัตราค่าบริการ

1     ท่าน     ค่าบริการท่านละ     4,500     บาท     
2     ท่าน     ค่าบริการท่านละ     2,460     บาท     
3     ท่าน     ค่าบริการท่านละ     1,960     บาท     
4     ท่าน     ค่าบริการท่านละ     1,700     บาท     
5     ท่าน     ค่าบริการท่านละ     1,500     บาท     
6-10     ท่าน     ค่าบริการท่านละ     1,350     บาท     
11-17     ท่าน     ค่าบริการท่านละ     1,200     บาท     
18-24     ท่าน     ค่าบริการท่านละ     1,000     บาท     
25-49     ท่าน     ค่าบริการท่านละ        900     บาท     
50-xx     ท่าน     ค่าบริการท่านละ        800     บาท     

     เอกสารที่ต้องใช้ในการเดินทาง
      - สำเนาบัตรประชาชน
      - เด็กใช้สำเนาสูติบัตร หรือ ทะเบียนบ้าน
      - รูปถ่าย 2 ใบ ( 1-1/2 นิ้ว )
      - กรณีเร่งด่วนขอเพียงมีหมายเลขประจำตัว 13 หลัก
           ( เสียเพิ่ม 100 บาท )
      - พาสปอร์ตไทยที่ยังไม่หมดอายุสามารถเดินทางได้เลย

     หมายเหตุ ; ในการจองทัวร์ กรุณาโอนเงินมัดจำ 30 % เข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารนครหลวงไทยจำกัด สาขาหนองคาย ชื่อบัญชี บริษัทโฮเต็ล สปา ทัวร์ แอนด์ทราเวลจำกัด เลขที่ 389 -2-11343 -7 สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 081-4714361, แฟกซ์ 042-460850

Go to English Version Go to German Version Go to Danish Version Go to Swedish Version 

โรงแรมพรรณทวี และ เว็ปแค่ม  

 

Home

เว็ปแค่ม สด
แผนที่เมืองNong Khai City Map as Word doc'Google Map'

ห้องพักโรงแรมพรรณทวี   

 

Paradise
Paradise
PentHouse
Penthouse
The Villa
The Villa

แบบ เอ

แบบ บี

แบบ ซี

ห้องประชุม และ สระน้ำสปา  

 


ห้องประชุม

สระน้ำสปา

อาหารไทย และ ศูนย์สุขภาพ  

 


อาหารไทย

ศูนย์สุขภาพ

ปุยฝ้ายทัวร์ - บริการนำเที่ยว  

 


ปุยฝ้ายทัวร์

เวียดนาม

เวียงจันทน์

วังเวียง

หลวงพระบาง

เขื่อนน้ำงึม

หนองคาย


โรงแรม พรรณทวี
1049 ถ.หายโศก ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทร. +66 (0) 424 115 68
แฟกซ์ +66 (0) 424 608 50

ยอดโรงแรมที่พักหนองคาย

โรงแรมพรรณทวี ยินดีต้อนรับคุณเสมอ

ติดต่อเรื่องที่พักโรงแรมหนองคาย
© 2007-2024 Pantawee, Khun Kochaporn Na Nongqai.
โทร. +66 (0) 424 115 68, แฟกซ์ +66 (0) 424 608 50
โรงแรมพรรณทวี ในจังหวัดหนองคายที่อยู่ใจกลางเมือง ที่พักสไตล์บูติคโฮเต็ล

พักผ่อนกับเราต่อที่หนองคายนานขึ้นและรับส่วนลดมากขึ้น!!!