เที่ยววังเวียง ยินดีต้อนรับคุณเสมอ
กับปุยฝ้ายทัวร์ เมนูโปรดเลือกที่นี่นะคะ....  
หน้าแรก | ห้องพัก | ห้องประชุม | สระน้ำสปา | อาหารไทย | ศูนย์สปา | ปุยฝ้ายทัวร์ | แผนที่เมือง | ติดต่อเรา  
ปุยฝ้ายทัวร์นำไปเที่ยววังเวียง

โรงแรมพรรณทวี - ปุยฝ้ายทัวร์ - วังเวียง

  ปุยฝ้ายทัวร์ - วังเวียง


โรงแรมพรรณทวี - ปุยฝ้ายทัวร์

ปุยฝ้ายทัวร์

นำเที่ยวลาว ( เวียงจันทน์ - วังเวียง 2 วัน 1 คืน )

      สำนักงานตั้งอยู่ในโรงแรมพรรณทวี - ตรงข้ามเทศบาลเมืองหนองคาย - 1049 ถนนหายโศก อ.เมือง หนองคาย 43000 โทร. คุณกชพร 081-471 3845, แฟกซ์ 042-460850 E-mail:pantaweehotelnongkhai 'at' hotmail dot com

  วังเวียง วันที่ 1.

     07.00 น. พร้อมกันที่ปุยฝ้ายทัวร์ (โรงแรมพรรณทวี) ออกเดินทางสู่สะพานมิตรภาพไทย - ลาว ชมทิวทัศน์ความงดงามของสองฝั่งโขงสายใยเชื่อมสัมพันธ์พี่น้องไทย - ลาว

     07.30 น. ถึงท่านาแล้ง ด่านตรวจคนเข้าเมืองสปป.ลาว ทำเอกสารพิธีการพร้อมกับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากมัคคุเทศก์ลาวในชุดประจำชาติซึ่งสวยงามมาก ชมบ้านลาวและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของลาวเผ่าต่าง หลังจากนั้นออกเดินทางสู่เขื่อนน้ำงึม

     12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารหน้าเขื่อน ล่องเรือชมเกาะต่าง ๆ เช่นเกาะดอนน้อย เกาะดอนใหญ่ เกาะสันติภาพ มุ่งหน้าสู่เมืองวังเวียง


โรงแรมพรรณทวี - ปุยฝ้ายทัวร์

     16.00 น. ถึงวังเวียง เข้าพักและรับประทานอาหารเที่ยงที่วังเวียงรีสอร์ท นำท่านอาบน้ำแร่ธรรมชาติที่ใหลออกมากจากถ้ำซึ่งเชื่อกันว่าใครได้อาบน้ำแร่ธรรมชาติแห่งนี้จะทำให้รักษาโรคได้และผิวพรรณจะสดใสสวยงามเหมือนสาววังเวียง

     18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคารริมแม่น้ำซอง ร่วมท่องราตรีเมืองวังเวียงหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

  วังเวียง วันที่ 2.

     07.30 น. รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก ชมความงดงามของปฏิมากรรมธรรมชาติภายในถ้ำจัง และรับฟังตำนาน ฆ้อนตะบองเพชร เห็ดล้านปี ฤๅษีนั่งตั่ง กราบนมัสการหลวงพ่อใหญ่ใน ถ้ำซาง ผาตั้ง ฟังตำนาน ประทับใจ และชมสนามบินเก่าฐานทัพอเมริกา ชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากปลา ที่หมู่บ้านท่าเรือเลือกสินค้าภูมิปัญญาลาวสูง (เผ่าม้ง) ตลาดบ้านหลัก 52


โรงแรมพรรณทวี - ปุยฝ้ายทัวร์

     12.00 น. ถึงนครหลวงเวียงจันทน์ รับประทานอาหารกลางวันที่ โรงแรมเอเซี่ยนพาวิลเลี่ยนชมอนุสาวรีย์ประตูชัย ชมพระธาตุหลวงที่ตั้งโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองหลวง ซึ่งบรรจุบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ชมหอพระแก้ว ซึ่งเคยเป็นประดิษฐานพระแก้วมรกต

     15.00 น. แวะซื้อสินค้าที่ระลึกที่ตลาดเช้ากำแพงนครหลวงเวียงจันทน์ ชอปปิ้งที่ร้านสินค้าปลอดภาษีก่อนเดินทางกลับประเทศไทย


โรงแรมพรรณทวี - ปุยฝ้ายทัวร์

     อัตราค่าบริการ

2 - 3     ท่าน     ค่าบริการท่านละ     6,500     บาท     
4 - 6     ท่าน     ค่าบริการท่านละ     5,000     บาท     
7 - 9     ท่าน     ค่าบริการท่านละ     4,500     บาท     
10-14     ท่าน     ค่าบริการท่านละ     4,200     บาท     
15-19     ท่าน     ค่าบริการท่านละ     3,700     บาท     
20-29     ท่าน     ค่าบริการท่านละ     3,500     บาท     
30-50     ท่าน     ค่าบริการท่านละ     2,750     บาท     

     เอกสารที่ต้องใช้ในการเดินทาง
      - สำเนาบัตรประชาชน
      - เด็กใช้สำเนาสูติบัตร หรือ ทะเบียนบ้าน
      - รูปถ่าย 2 ใบ ( 1-1/2 นิ้ว )
      - กรณีเร่งด่วนขอเพียงมีหมายเลขประจำตัว 13 หลัก
           ( เสียเพิ่ม 100 บาท )
      - พาสปอร์ตไทยที่ยังไม่หมดอายุสามารถเดินทางได้เลย


สะพานข้ามแม่น้ำซองสู่ถ้ำจัง

     หมายเหตุ ; ในการจองทัวร์ กรุณาโอนเงินมัดจำ 30 % เข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารนครหลวงไทยจำกัด สาขาหนองคาย ชื่อบัญชี บริษัทโฮเต็ล สปา ทัวร์ แอนด์ทราเวลจำกัด เลขที่ 389 -2-11343 -7 สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 081-4714361, แฟกซ์ 042-460850

Go to English Version Go to German Version Go to Danish Version Go to Swedish Version 

โรงแรมพรรณทวี และ เว็ปแค่ม  

 

Home

เว็ปแค่ม สด
แผนที่เมืองNong Khai City Map as Word doc'Google Map'

ห้องพักโรงแรมพรรณทวี   

 

Paradise
Paradise
PentHouse
Penthouse
The Villa
The Villa

แบบ เอ

แบบ บี

แบบ ซี

ห้องประชุม และ สระน้ำสปา  

 


ห้องประชุม

สระน้ำสปา

อาหารไทย และ ศูนย์สุขภาพ  

 


อาหารไทย

ศูนย์สุขภาพ

ปุยฝ้ายทัวร์ - บริการนำเที่ยว  

 


ปุยฝ้ายทัวร์

เวียดนาม

เวียงจันทน์

วังเวียง

หลวงพระบาง

เขื่อนน้ำงึม

หนองคาย


โรงแรม พรรณทวี
1049 ถ.หายโศก ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทร. +66 (0) 424 115 68
แฟกซ์ +66 (0) 424 608 50

วังเวียง ประเทศลาว

ไปเที่ยววังเวียง ประเทศลาว กับปุยฝ้ายทัวร์

ติดต่อเรื่องที่พักโรงแรมหนองคาย
© 2007-2022 Pantawee, Khun Kochaporn Na Nongqai.
โทร. +66 (0) 424 115 68, แฟกซ์ +66 (0) 424 608 50
โรงแรมพรรณทวี ในจังหวัดหนองคายที่อยู่ใจกลางเมือง ที่พักสไตล์บูติคโฮเต็ล

พักผ่อนกับเราต่อที่หนองคายนานขึ้นและรับส่วนลดมากขึ้น!!!